Το ktimatologio-lamia.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Αποδέχομαι | Μάθετε περισσότερα
Κτηματολόγιο Λαμίας logo

Χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για την Προανάρτηση

1. Πώς ελέγχω τα στοιχεία της προανάρτησης?


Στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί τα δικαιώματα σας στην ηλεκτρονική προανάρτηση θα πρέπει να ελέγξετε όλα τα στοιχεία σας. Είναι σκόπιμο κατά τον έλεγχο, να έχετε μαζί την αστυνομική σας ταυτότητα, τους τίτλους σας και τυχόν τοπογραφικά διαγράμματα. Κατόπιν θα ελέγξετε για την ορθότητα τους, αρχικά τα στοιχεία δικαιούχου (ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας), τα στοιχεία του τίτλου (αριθμό συμβολαίου, ημερομηνία σύνταξης, στοιχεία μεταγραφής, αιτία κτήσης κλπ), τα στοιχεία του δικαιώματος (ποσοστό δικαιώματος, είδος δικαιώματος κλπ), τυχόν στοιχεία συνδικαιούχων, τα στοιχεία ακινήτου (δ/νση, εμβαδά τίτλου και κτηματογράφησης, απόδοση ορίων στο απόσπασμα σε σχέση με τα όρια του γεωτεμαχίου, στοιχεία κτισμάτων κλπ).


2. Πώς "διαβάζουμε" το απόσπασμα?


Η 1η σελίδα είναι το έντυπο Α - τα στοιχεία δικαιούχου και περιλαμβάνει και πληροφορίες για τυχόν απορριφθέντα ή δικαιώματα για τα οποία πρέπει να υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας.


Στη συνέχεια είναι το έντυπο Α1 (απόσπασμα πίνακα προανάρτησης) που περιλαμβάνει:
• Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: περιγράφεται το ακίνητο για το οποίο έχει καταχωριστεί δικαίωμά σας στους προσωρινούς Κτηματολογικούς Πίνακες της προανάρτησης (π.χ. γεωτεμάχιο, διαμέρισμα).
• Β. ΕΓΓΡΑΠΤΕΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ: περιλαμβάνονται τα στοιχεία του δικαιώματος, για το οποίο έχετε καταχωριστεί ως δικαιούχος στους προσωρινούς Κτηματολογικούς Πίνακες της προανάρτησης (π.χ. πλήρης κυριότητα, επικαρπία κ.ά., ποσοστό συγκυριότητας κ.λπ.).
• Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΚΑΕΚ :……….. καταγράφεται το σύνολο των δικαιούχων (π.χ. συγκύριοι, τράπεζες κλπ), που έχουν δικαιώματα στο ακίνητο για το οποίο έχετε υποβάλει δήλωση.
Στο έντυπο Α1 ελέγξτε την καταγραφή των στοιχείων του ακινήτου και του δικαιώματός σας και εφόσον συμφωνείτε δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσετε στις τυχόν παρατηρήσεις, όπου επισημαίνονται ελλείψεις, σφάλματα και εκκρεμότητες που διαπιστώθηκαν κατά την επεξεργασία της δήλωσής σας, ώστε να προβείτε εγκαίρως στις κατάλληλες ενέργειες για την αποκατάστασή τους.

Τέλος στο έντυπο Α2 (απόσπασμα διαγράμματος προανάρτησης) απεικονίζονται, πάνω σε χάρτη, τα όρια του γεωτεμαχίου που σας αφορά με κόκκινη γραμμή. Μέσα στο περίγραμμα σημειώνεται ο αντίστοιχος ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου).
Στο κάτω μέρος του αποσπάσματος αναφέρονται:
• Το εμβαδόν κτηματογράφησης, δηλ. το εμβαδόν του γεωτεμαχίου, όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου.
• Το εμβαδόν δήλωσης/ τίτλου, δηλ. το εμβαδόν το οποίο αναφέρεται στα στοιχεία που υποβάλατε.
• Η αποδεκτή απόκλιση εμβαδού για το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο.
Το εμβαδόν κτηματογράφησης ενδέχεται να διαφέρει από το εμβαδόν που δηλώσατε. Εάν η διαφορά αυτή είναι μικρότερη από την αποδεκτή απόκλιση, οφείλεται στις προδιαγραφές ακρίβειας του Κτηματολογίου και δεν είναι απαραίτητο να προβείτε σε κάποια ενέργεια.
Στην περίπτωση που η διαφορά υπερβαίνει την αποδεκτή απόκλιση ή και η θέση ή και το σχήμα του γεωτεμαχίου δεν είναι σωστά, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση επενεξέτασης στοιχείων όπως περιγράφεται σε σχετικό ερώτημα πιο κάτω.
Στην τελευταία σελίδα του αποσπάσματος περιλαμβάνεται πίνακας συντεταγμένων των ορίων του γεωτεμαχίου, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του Κτηματολογίου.
Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές υπάρχει πίνακας με τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών των όμορων ιδιοκτησιών, προκειμένου να ελέγξετε την ορθότητα της θέσης του γεωτεμαχίου σας.

 

3. Δεν διαπίστωσα κανένα σφάλμα στα στοιχεία της προανάρτησης που με αφορούν. Πρέπει να προβώ σε άλλη ενέργεια?

Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία της προανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια.


4. Δεν θυμάμαι αν έχω υποβάλλει δήλωση στο κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία μου στη Δημοτική Ενότητα Λαμίας του Δήμου Λαμίας. Τι πρέπει να κάνω?

Μπορείτε να ελέγξετε με χρήση των κωδικών taxisnet, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αν το δικαίωμά σας επί του ακινήτου σας έχει συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική Προανάρτηση.
Σε περίπτωση που δεν βρείτε στοιχεία που αφορούν το δικαίωμα σας στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε μπορείτε είτε να υποβάλετε σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:kt4lamia@gmail.com είτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 2231034343 , είτε να μεταβείτε κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης Λαμιαίων, 3ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών (Πρώην Συνεταιρισμός Υδραυλικών Λαμίας), ΤΚ 35100, Λαμία, για να ενημερωθείτε.
(Υπάρχει περίπτωση το δικαίωμα σας να το έχετε δηλώσει αλλά να έχει απορριφθεί οπότε πρέπει να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.)


5. Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική Προανάρτηση τα δικαιώματά μου ενώ έχω υποβάλλει δήλωση στο κτηματολόγιο το 2008? 
Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε αλλά δεν παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε είτε τα δικαιώματα σας δεν εντοπίστηκαν, ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή ή δεν έχετε καταβάλει το απαιτούμενο πάγιο τέλος.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει αναφέροντας τον ΑΦΜ του δικαιούχου και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της υποβληθείσας δήλωσης είτε να υποβάλετε σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kt4lamia@gmail.com είτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 2231034343 , είτε να μεταβείτε κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης Λαμιαίων, 3ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών (Πρώην Συνεταιρισμός Υδραυλικών Λαμίας), ΤΚ 35100, Λαμίαπροκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες σας, ώστε τα δικαιώματα σας να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της Ανάρτησης.


6. Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική Προανάρτηση τα δικαιώματά μου ενώ έχω υποβάλλει δήλωση στο Κτηματολόγιο μετά τις 30/12/2019? 
Η κτηματολογική βάση της προανάρτησης περιλαμβάνει τα δικαιώματα που δηλώθηκαν μέχρι και 30 Δεκεμβρίου 2019. Από την ημερομηνία αυτή και μετά συνεχίζεται η επεξεργασία των νέων δηλώσεων, το αποτέλεσμα της οποίας θα φανεί σε επόμενο στάδιο, στην κτηματολογική βάση της Ανάρτησης. Το ίδιο ισχύει για τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις διόρθωσης ή κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων που υπεβλήθησαν μετά τις 30/12/2019.


7. Τι πρέπει να επισυνάψω μαζί με το έντυπο της Αίτησης Επανεξέτασης στοιχείων;
Μαζί με την αίτηση επισυνάπτετε το έγγραφο ή τα έγγραφα που αποδεικνύουν την αιτούμενη διόρθωση.


8. Δεν έχω υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τι κάνω?
Οι δικαιούχοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν μέχρι τώρα Δήλωση έχουν ακόμα τη δυνατότητα να το κάνουν, ώστε να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» είτε κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης Λαμιαίων(3ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών (Πρώην Συνεταιρισμός Υδραυλικών Λαμίας), ΤΚ 35100, Λαμία). Επίσης κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. από κληρονομιά, αγορά κλπ) πρέπει να υποβάλει δήλωση στο κτηματολόγιο, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωµα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.
Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. πώληση, γονική παροχή ή δωρεά). Η δήλωση ιδιοκτησίας θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί εντός 1 μηνός από την ημερομηνία μεταγραφής του συμβολαιογραφικού εγγράφου και εκπρόθεσμη μετά το πέρας αυτού.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν θα μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια. 
Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.


9. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση διαπίστωσα ότι έχει γίνει αναριθμητισμός στον αριθμό συμβολαίου και αντί για 8327 που είναι το ορθό, έχει αναγραφεί 8237. Πρέπει να υποβάλλω ξανά το συμβόλαιο?
Εφόσον με τη δήλωσή σας είχατε προσκομίσει το ανωτέρω συμβόλαιο, δεν απαιτείται να το επανυποβάλετε. Αρκεί η συμπλήρωση της Αίτησης Επανεξέτασης Στοιχείων στην οποία θα περιγράψετε το ανωτέρω πρόδηλο σφάλμα που διαπιστώσατε.

10. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση έχει καταχωρηθεί παρατήρηση ότι εκκρεμεί η προσκόμιση του πιστοποιητικού μεταγραφής του συμβολαίου μου. Τί κάνω?
Συμπληρώνετε την Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων και επισυνάπτετε αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής.
Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και σε ξεχωριστό αρχείο το πιστοποιητικό μεταγραφής, να τα αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση: kt4lamia@gmail.com

11. Έχω αλλάξει ταυτότητα. Τι κάνω?

Συμπληρώνετε την Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων με τα νέα / ή ορθά στοιχεία της ταυτότητας και επισυνάπτετε το αντίγραφο της νέας ταυτότητας.
Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και σε ξεχωριστό αρχείο την νέα ταυτότητα, να τα αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση: kt4lamia@gmail.com

Εναλλακτικά, η επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας μπορεί να γίνει μέσω του link «E- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο www.ktimatologio.gr με χρήση των κωδικών taxisnet. 

12. Έχω αλλάξει διεύθυνση κατοικίας ή/και τηλέφωνο επικοινωνίας ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση. Τι κάνω?
Συμπληρώνετε την Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων με τα στοιχεία της νέας διεύθυνσης, του τηλεφώνου επικοινωνίας και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Δεν χρειάζεται να επισυνάψετε κανένα άλλο έγγραφο.

Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης, να το αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση: kt4lamia@gmail.com

Εναλλακτικά,η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να γίνει μέσω του link «E- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο www.ktimatologio.gr με χρήση των κωδικών taxisnet.

Η επικαιροποίηση είναι απολύτως αναγκαία και επιπλέον, λόγω των νέων συνθηκών, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η καταχώρηση/προσθήκη ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τυχόν μεταβολές που μπορεί να επέλθουν στην ιδιοκτησία σας κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης.

13. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση διαπιστώνω σφάλμα στο επώνυμο / όνομά μου/ στο όνομα του πατέρα μου /της μητέρας μου / ημερομηνία γέννησης μου. Τι πρέπει να κάνω?
Συμπληρώνετε στην Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων την αιτούμενη διόρθωση. 
Δεν χρειάζεται να επισυνάψετε κανένα άλλο έγγραφο.
Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων, να το αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση kt4lamia@gmail.com .

14. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση εμφανίζεται ποσοστό δικαιώματος πλήρους κυριότητας 75%, αλλά εν τω μεταξύ απέκτησα το υπόλοιπο 25% του ακινήτου. Τι πρέπει να κάνω?
Εφόσον δεν έχετε ήδη κάνει δήλωση για το 25% του δικαιώματος σας, πρέπει να υποβάλετε νέα δήλωση για το 25% που αποκτήσατε. 
Αν είχατε κάνει δήλωση και για το 25%, αλλά δεν εμφανίζεται ορθά το ποσοστό δικαιώματος σας στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε θα πρέπει είτε να υποβάλετε σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kt4lamia@gmail.com είτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 2231034343 , είτε να μεταβείτε κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης Λαμιαίων, 3ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών (Πρώην Συνεταιρισμός Υδραυλικών Λαμίας), ΤΚ 35100, Λαμία, για να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.

15. Διαπιστώνω σφάλμα στο ποσοστό συγκυριότητας της διηρημένης ιδιοκτησίας μου (οριζόντιας ή κάθετης). Τι κάνω?
Μαζί με το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων στο οποίο περιγράφετε την αιτούμενη διόρθωση, επισυνάπτετε αντίγραφο του συμβολαίου και του πιστοποιητικού μεταγραφής της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας και τυχόν τροποποιήσεων της.

16. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση διαπιστώνω σφάλμα στα όρια του οικοπέδου / γεωτεμαχίου μου. Τι κάνω?
Μαζί με το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων στο οποίο περιγράφετε την αιτούμενη διόρθωση, επισυνάπτετε αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που επισυνάπτεται στον τίτλο σας ή/ και μεταγενέστερου εάν έχετε. Εναλλακτικά, και εφόσον δεν έχετε στη διάθεσή σας τοπογραφικό διάγραμμα, μπορείτε να προσκομίσετε απόσπασμα της θέασης επί του οποίου να έχουν σημειωθεί τα αιτούμενα όρια του γεωτεμαχίου και το οποίο να είναι υπογεγραμμένο από τον αιτούντα. Το εν λόγω απόσπασμα μπορείτε να το προμηθευτείτε από το www.ktimatologio.gr - Θέαση ορθοφωτογραφιών.

Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και σε ξεχωριστό αρχείο το τοπογραφικό διάγραμμα, να τα αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση: kt4lamia@gmail.com

 17. Εκτάσεις διεκδικούμενες από το Ελληνικό Δημόσιο λόγω Δασικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο έχει υποβάλει δήλωση και διεκδικεί την κυριότητα μέρους ή και το σύνολο του γεωτεμαχίου στο οποίο αφορά το δικαίωμά σας, λόγω δασικού χαρακτήρα, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Στο ΕΝΤΥΠΟ Α1 θα βρείτε:
Παρατηρήσεις, στην ενότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, και συγκεκριμένα, ανάλογα με την περίπτωση:
1. «Έχει υποβληθεί δήλωση από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νση Δασών)», ή «Τμήμα του γεωτεμαχίου εμβαδού ………. τ.μ., διεκδικείται κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νση Δασών)».
Στις περιπτώσεις αυτές έχετε μεν καταχωριστεί ως δικαιούχος του ακινήτου στον Κτηματολογικό Πίνακα της Ανάρτησης, αλλά μέρος ή το σύνολο του γεωτεμαχίου, διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω δασικού χαρακτήρα.
2. «Στο δασικού χαρακτήρα τμήμα εμβαδού ………. τ.μ., δικαιούχος κυριότητας είναι το Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νση Δασών)». Στην περίπτωση αυτή έχετε καταχωριστεί στον Κτηματολογικό Πίνακα της Ανάρτησης, ως δικαιούχος μόνο για το τμήμα που απομένει, αφού αφαιρεθεί το τμήμα δασικού χαρακτήρα.

Στο ΕΝΤΥΠΟ Α2:
• Με πράσινη διαγράμμιση σημειώνεται η έκταση για την οποία έχει υποβληθεί δήλωση και διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο
• Το εμβαδόν της διεκδικούμενης δασικής έκτασης αναγράφεται στο κάτω μέρος της σελίδας


Στην περίπτωση που έχει προκριθεί το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου είτε σε όλο το γεωτεμάχιο (και ως εκ τούτου το δικαίωμα που δηλώσατε δεν περιλαμβάνεται στους Κτηματολογικούς Πίνακες της προανάρτησης) είτε σε τμήμα του γεωτεμαχίου (και ως εκ τούτου έχει καταχωριστεί η παρατήρηση 2 όπως αναφέρεται πιο πάνω), θα πρέπει εφόσον διαφωνείτε, μαζί με την αίτηση επενεξέτασης να προσκομίσετε στοιχεία, με τα οποία μπορεί να αναγνωριστεί ιδιωτικό εμπράγματο δικαίωμα επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων.

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δ/νση: 3ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών (Πρώην Συνεταιρισμός Υδραυλικών Λαμίας), ΤΚ 35100, Λαμία

Περισσότερα...

Κοινοπραξία

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΒΟΛΟΣ - ΛΑΜΙΑ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ

Περισσότερα...

Copyright © 2023 Κτηματολόγιο Λαμίας | Webhosting and developing by Aspx.gr